Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu (1904- 1992)

Hıfzı bey, eskilerin ‘ müspet adam’ dediği bir kişilikti. Daima olumlu, ılımlı, laik, demokrat; şovenizme, faşizme, komünizme ve şeriata karşı, dürüst, mütevazı, yumuşak bir aydın portresini ilk gençlik yıllarından başlayarak ölümüne kadar korumuştur. Bizim kuşağın 1980’li yıllara kadar onun ve onun gibi kişilerin kıymetini gereğince değerlendirmiş olduğunu söylemek zordur. İşte, zararsız, naif, iyi niyetli bir adam diye düşünürdük. Halbuki Cumhuriyet’in dokusunu oluşturan kişiler arasında olduğunu çok geç anladık.

Velidedeoğlu, 1960 yılı 27 Mayısına kadar yalnızca hukukçu çevreler ve gazete yazıları nedeniyle aydın kamuoyunca tanınırken, 27 Mayıs günü birdenbire bütün ülke çapında tanındı. Kızılay’da yürürken halk, onun da içinde bulunduğu ‘İlim Heyeti’ üyelerini (Prof. Sıddık Sami Onar, Hüseyin Naili Kubalı, Ragıp Sarıca, İsmet Giritli, Naci Şensoy…) çılgınca alkışlıyordu.

Kurucu Meclis’ in oluşumu sırasında ‘Devlet ve Hükümet Başkanı’na, kontenjanını kullanırken üç gayrımüslim (Musevi, Rum ve Ermeni) yurttaşımızın atanmasını tavsiye eden de odur. (O günlerin kargaşası içinde Hoca’dan başka kimin aklına böyle incelikler gelirdi ki?)