Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Tüketici Sözleşmesindeki Teslim Kaydının İspat Değeri

I- Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 26.03.2007 Tarihli ve 16425/4194 Sayılı Kararı

“Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı ile tüketici kredi sözleşmesi imzaladıklarını, ihtara rağmen borcun ödenmediğini, yapılan icra takibine haksız olarak itiraz edildiğini belirterek itirazın iptali ile %40 inkar tazminatının tahsilini istemiştir.