Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve Uygulamada Karşılaşılabilecek Sorunlar

ÖZET

Ülkemizde giderek artan trafik kazalarında kişilerin zaman kaybının azaltılması ve meydana gelen kazalardan dolayı ortaya çıkan trafik sorununu çözümlemek adına Hazine Müsteşarlığının 2007/27 sayılı Genelgesi ile, yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında, taraflara anlaşma hakkı sağlayan bir imkân getirilmiştir. Bu yönteme göre, 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren Trafik Kanununa uymak koşuluyla kazaya karışan kişiler aralarında anlaşarak “Trafik Kazası Tespit Tutanağı” yerine geçecek anlaşma tutanağını düzenleyebileceklerdir.

Trafik Kazası, Trafik Kazası Tespit Tutanağı, TRAMER, Sigorta, Maddi Hasar.

Giriş

Sürekli gelişim içerisinde olan sosyal yaşamın günümüz koşullarında artan nüfus ile birlikte, trafiğe çıkan araç sayısının da artmasına bağlı olarak her gün yaşanan trafik kazalarında da ciddi artışlar görülmektedir. Oluşan kazalar neticesinde yaşananlar, kazazedeleri ve kazaya karışmadığı halde kaza nedeniyle trafikte saatlerce beklemek zorunda kalan kişileri de zor durumda bırakmaktadır. Trafik zabıtasının uzun süre beklenmesi, zabıta gelmeden araçların hareket ettirilmemesi zorunluluğu ve bunun gibi durumlar mağduriyeti biraz daha arttırmakta ve trafiğin akışını olumsuz yönde etkilemektedir.

Meydana gelen trafik kazalarında bahsi geçen tüm bu olumsuzlukları gidermek için, 1983 yılında kabul edilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 81. maddesinde yer alan trafik kazalarına ilişkin hükümlerin günümüz koşullarında yeniden değerlendirilmesi gerekmiştir. Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığının 2007/27 sayılı Genelgesi2 ile, yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında, taraflara anlaşma hakkı sağlayan bir imkân getirilmiştir. Bu yönteme göre, 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren Trafik Kanununa uymak koşuluyla kazaya karışan kişiler aralarında anlaşarak “Trafik Kazası Tespit Tutanağı” yerine geçecek anlaşma tutanağını düzenleyebileceklerdir. Ancak tarafların üzerinde anlaşarak tutanak düzenleyebilecekleri kazalar, maddi hasarlı trafik kazalarıdır.