Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kadastro Kanununun 29. Maddesi Üzerinde Bir Değişiklik Önerisi

ÖZET:

Bu çalışmada 3402 sayılı Kadastro Kanununun 29. maddesinin uygulamada doğurduğu sorunlar ele alınmıştır. Bu durum tartışılarak birbirine benzer iki ayrı yasa değişikliği şeklinde çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

3402 sayılı Kadastro Kanununun 29. maddesi, malik hanesinin dolu olması hali, dosyanın işlemden kaldırılamaması.

Giriş

Bilindiği gibi Kadastro Kanunun 29. maddesi;

“Kadastro mahkemesinde gelmeyen tarafın yokluğunda duruşma yapılır. Taraflardan hiç biri gelmez ise dosya işlemden kaldırılmaz. Hâkim, toplanması mümkün olan delilleri inceler ve 30’uncu madde hükmünce işi karara bağlar.”

şeklinde düzenleme getirmiştir.