Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Göre Verilen Lüzumu Muhakeme Kararlarının İddianame Yerine Geçip Geçmediği Sorunu

İbrahim ÇİÇEK

ÖZET:

Çalışmada 2547 sayılı yükseköğretim Kanunu uyarınca, yükseköğretim personeli hakkında, görevden doğan ve görev sırasında işledikleri suçlar açısından, soruşturma açmaya yetkili makam, soruşturmayı sonuçlandıracak kurallar ve vakıf üniversitelerinin durumu ayrıntılı olarak ele alınmış ve lüzumu muhakeme kararlarının iddianame olarak kabul edilip edilemeyeceği sorunu üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim kanunu, yükseköğretim personeli, memur lüzumu muhakeme kararı, iddianame, vakıf üniversitesi, meni muhakeme kararı.

Yükseköğretim personeli hakkında, görevden doğan ve görevleri sırasında işledikleri suçlar dan dolayı soruşturma 2547 sayılı Kanununa göre yapılır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 53. maddesinin “ceza soruşturması usulü” başlığı altında düzenlenen c fıkrasına göre; “Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında…” 2547 sayılı Kanun hükümleri gereğince soruşturma yapılacaktır.