Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Konusunda Bazı Çözüm Önerileri

Necati MERAN

ÖZET:

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, bir suça ilişkin kamu davasının yargılaması sonucunda sanığın suçlu bulunması halinde verilecek ceza hükmünün açıklanmasının, belirli koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak ertelenmesi anlamına gelmektedir.

Çalışmada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının koşulları, sonuçları ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı başvurulabilecek kanun yolları uygulamada sorun yaratan yönleriyle ele alınmış ve bu sorunlar için çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, Adli Sicil Kanunları, cezaların silinmesi, cezanın ertelenmesi, kanun yolları, aynen iade, suçtan önceki hale getirme, tazmin.

A- Giriş

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması , bir suça ilişkin kamu davasının yargılaması sonucunda sanığın suçlu bulunması halinde verilecek ceza hükmünün açıklanmasının, belirli koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak ertelenmesi anlamına gelmektedir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu hukukumuza 15.07.2005 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 23. maddesi ile girmiştir. Onsekiz yaşından küçük sanıklar için öngörülen düzenleme 5560 sayılı Kanun ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 231/2. maddesinde geniş bir şekilde tekrar düzenlenmiş ve tüm sanıklar için takibi şikâyete bağlı suçlar açısından uygulanabilir hale getirilmiştir. 5395 sayılı Kanunun 23. maddesi ise 06.12.2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanun ile değişikliğe tabi tutulmuş, “…Ceza Muhakemesi Kanunundaki koşulların varlığı halinde, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.” şeklindeki düzenleme ile tüm sanıklar hakkında, öngörülen koşulların bulunmasına bağlı olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılabileceği benimsenerek uygulama birliğinin sağlanması amaçlanmıştır.