Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler

Rüknettin KUMKALE

ÖZET:

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun bazı maddeleri 6 Haziran 2008 tarihli ve 26898 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 5766 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir.

Bu yazıda, ticari hayatımız ile ilgili önemli hususları içeren bu değişiklikler madde madde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, takibat giderleri, limited şirketlerin amme borçları, tahsil etme, kanuni temsilcilerin sorumluluğu, yurtdışına çıkış yasağı, tescil.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun un bazı maddeleri 6 Haziran 2008 tarihli ve 26898 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 5766 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir.

Bu yazıda, ticari hayatımız ile ilgili önemli değişiklikler içeren bu değişiklikler madde madde incelenmiştir.