Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Siyasal Partilerin Kapatılması Davalarına İlişkin Kimi Durumlar ve Sorunlar

Yekta Güngör ÖZDEN

ÖZET:

Siyasal partilerin kapatılmasına ilişkin Anayasa kurallarıyla Siyasi Partiler Kanununun ilgili kuralları arasında kimi ayrılıklar ve aykırılıklar bulunmaktadır. Dâva türünden yöntemine, sonuçlarına ve özellikle siyasetten yasaklamaya ilişkin konularda duraksamaya neden olan kural içerikleri tartışmayı gerekli kılmaktadır. Özellikle Cumhurbaşkanının siyaset yasağı kapsamında olup olmayacağı, olursa konumunun değişip değişmeyeceği incelenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anayasa, siyasal partileri kapatma, siyasetten yasaklama, Cumhurbaşkanı, sorumsuzluk, dokunulmazlık, Anayasa Mahkemesi.

İlgili Yasalar: Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun.

Günümüz iktidarı Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’ne karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın açtığı kapatma dâvası nedeniyle giderek büyüyen tartışma, devlet organları arasında sözlü çatışmaya dönüşmüş, konunun hukuksal yanından çok siyasal olasılıklar üzerinde durulmuştur. Hukuk devleti, hukukun ilkesi, Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü kuralını içtenlikle benimsemiş, hukukun siyasallaşmasına karşı çıkarak siyasetin hukuksallaşmasını isteyen ve bu konularda elinden gelen çabayı gösteren bir yurttaş olarak durumu değişik yönleriyle ele almayı ulusal yaşamımızın geleceği bakımından yararlı buldum. Konuya yansız bir yaklaşımla değineceğim.