Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Siyasi Partilerle İlgili Davalarda Görevli ve Yetkili Mahkemeler

İbrahim KAPLAN

ÖZET:

Çalışmada Siyasi partilerle ilgili davalar açısından görevli ve yetkili mahkemelerin hangileri olduğu incelenmiş, özellikle “tüzük değişikliğine” ilişkin davalardaki görev ve yetki sorunları emsal kararlarla ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Siyasi parti, Siyasi Partiler Kanunu, Görevli ve Yetkili Mahkeme, Siyasi Partilerin Kapatılması Davası, Tüzük Değişikliği.

I- Giriş

Siyasi partilerle ilgili davalarda görevli ve yetkili mahkeme nin tespiti için, öncelikle siyasi partilerle ilgili dava türlerini belirlemek, sonra Anayasa, Siyasi Partiler Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri gözönünde bulundurularak, sözü geçen bu davalarda görevli ve yetkili mahkemeyi belirlemek gerekmektedir.

II- Siyasi Partiler ile İlgili Dava Türleri

Siyasi partilerle ilgili davalarda hangi mahkemelerin görevli ve yetkili olduğunun tespitinde aşağıdaki ihtilaf ve dava gruplarını mutlaka gözönünde bulundurmak gerekmektedir: