Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ön Ödemeli (Kartlı) Sayaç mı? Mekanik (Faturalı-Okumalı) Sayaç mı?

Prepaid (by card) Meter? Mechanical (Postpaid) Meter?

Yusuf MEMİŞ

Makalede; Mevzuat ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin emsal kararları ışığında, elektrik, su ve doğalgaz kullanımlarında, abonelerin sayaç tercihinin (ön ödemeli, kartlı veya mekanik, faturalı, okumalı) abonede mi yoksa hizmet sunan sağlayıcıda mı (Belediye su idaresi veya Doğalgaz dağıtım şirketi) olduğu hususu incelenmektedir. Makalede; Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin en güncel ve yeni görüş ve uygulamaları yansıtılmaktadır.

Elektrik-Su-Doğalgaz Sayacı, Mekanik Sayaç, Kartlı Sayaç, Ön ödemeli Sayaç, Faturalı-Okumalı Sayaç, Elektronik Sayaç, Üç zamanlı Ölçüm Sayacı, Gündüz Tarifesi, Gece Tarifesi, Puant Tarifesi, Smart Kart, Akıllı Kart, 4077 ve 6502 sayılı Tüketicinin Koruması Hakkındaki Kanunlar, Tüketici Hakem Heyeti, Sayaç Tercihi, Manyetik Alan.

In the article, with the consideration of Supreme Court 3th Civil Chamber’s precedents, whether the subscriber’s meter preference (prepaid, by card, mechanical, postpaid) belongs to subscriber or service provider (Municipality water administration, natural gas distribution company) in electric, water and natural gas uses is analyzed. In the article, Supreme Court 3 Civil Chamber’s most actual and new opinions and practices are reflected.

Electric-Water-Natural Gas Meter, Mechanical Meter, Meter By Card, Prepaid Meter, Postpaid Meter, Electronic Meter, Three Interval Measuring Meter, Daytime Tariff, Nighttime Tariff, Peak Time Tariff, Smart Card, Consumer Protection Acts no.4077 and 6502, Consumer Arbitration Commission, Meter Preference, Magnetic Field.

I. Genel Olarak

Elektrik, su ve doğalgaz kullanımında, ödeme sisteminde kullanım bedelinin ödenmesi ve milyonlarca aboneyi ilgilendirmesine bağlı olarak, konunun önemi açısından, ön ödemeli ve mekanik sayacın incelenmesinde ve bu sistemlerin kullanılmasının abonenin ihtiyarında (iradesine bağlı) olup olmadığının ve bu hususta Yargıtay’ın uygulamasının incelenmesinde fayda vardır.

Elektrik kullanımlarında;

Elektrik sayacı; elektrik enerjisi üretilen veya tüketilen devrelerdeki, üretilen ya da tüketilen işi direkt olarak ölçen ölçü aletine denir. Elektrik sayaçlarının, hem doğru akım (DA veya DC) devrelerinde hem de alternatif akım (AA veya AC) devrelerinde kullanılabilen türleri vardır.

;