Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Huzur Hakkı Ödemeleri

Rüknettin Kumkale

1. TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ HÜKÜMLER

Türk Ticaret Kanununun, genel kurulun görevlerini ve yetkilerini belirten 408’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre; yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler, huzur hakkı, ikramiye ve primlerin tespiti genel kurulun devir edilemeyecek yetkileri içinde olup bu tip ödemeler genel kurul tarafından belirlenmektedir.

Türk Ticaret Kanununun gene yukarıda belirtilen 408’inci maddesinin üçüncü fıkrasında; tek ortaklıklı anonim şirketlerde tek ortağın genel kurulun bütün yetkilerine sahip olduğu, ancak bu ortağın alacağı kararların yazılı olması şart koşulmaktadır.

Bunun yanında, Türk Ticaret Kanununun “Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları” başlıklı 394’üncü maddesinde; “Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.” hükümleri bulunmaktadır.

;