Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Onuncu Yılında 
Ceza Muhakemesi Kanunu

Remzi Özmen

GİRİŞ

Bir önceki sayımızdaki Terazinin Dengesi’nin başlığı, “Onuncu Yılında Türk Ceza Kanunu” idi. O yazıda 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda ve 1.3.1926 tarihinde kabul edilip “1926 senesi temmuzunun birinci gününden itibaren mer'i” olan ve yaklaşık 79 yıl yürürlükte kalan 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklikleri sayısal olarak sıralamıştım. Bu sayıda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 4.4.1929 tarihinde kabul edilip yayımlandığı 20.4.1929 tarihinden 4 ay sonra yürürlüğe giren ve yaklaşık 76 yıl yürürlükte kalan 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu üzerinden benzer bir değerlendirme yapmanın iyi olacağını düşündüm.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 4.2.2004 tarihinde Meclis’te kabul edilerek 17.12. 2004 tarihli ve 25673 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Kanunun, tüm hükümlerinin 1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştü. Ancak 31.3.2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanunun geçici 1'inci maddesiyle yürürlük tarihi 1 Haziran 2005 olarak değiştirildi.

İLK DEĞİŞİKLİKLER

Görüldüğü gibi Kanunun, yürürlüğe girmesine 5 gün kala kabul edilip yürürlüğe girmesine 1 gün kala Cumhurbaşkanınca onaylanıp ve yürürlüğe girdiği gün Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe sokulan 5353 sayılı Kanunla adeta elden geçirilerek 30 maddesinde (35, 75, 76, 80, 81, 85, 90, 91, 94, 98, 100, 103, 105, 109, 119, 127, 135, 137, 142, 143, 151, 153, 161, 164, 173, 174, 193, 206, 223, 247) değişiklik yapıldı. Başlayan şey sonu olmayan şeydir, derler… Nitekim CMK yürürlüğe girdikten yaklaşık 1,5 yıl sonra kabul edilen 5560 sayılı Kanunla, 13 maddede (6, 100, 102, 109, 146, 150, 171, 231, 253, 254, 309, 310, 325) daha değişiklik yapıldı.