Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Jandarmanın İmajı

The Image of the Gendarme

Sinan Çaya

Bu makalede jandarmanın bazı ülkelerde ve Türkiye’de resmettiği görüntü ele alınmıştır. Jandarmaya bakışta tutumlar esasen oldukça soğuk sayılabilir. Bunun görevin tabiatıyla bağlantısı da yadsınamaz. Türkiye’de jandarmanın imajına tesir eden menfi unsurların esasen tek partili baskı dönemde oluşup yerleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. Sonradan görüntü giderek iyiye gitmiş gözükmektedir. Kırsal alanda güvenliği sağlamakla yükümlü jandarmanın işi zordur; ancak sunduğu görüntü de görev etkinliği ile o derece alâkalı ve önemlidir.

Jandarma, Görüntü, Tutum, Asayiş, Suç.

In this article the picture presented by the gendarme in some countries and in Turkey is taken into consideration. One might as well regard the attitudes pertaining to the gendarme as rather cold; besides the connection of this with the very nature of his task can not be denied either. It can be inferred that in Turkey negative elements affecting the image of the gendarme came into being and got crystallized basically during the oppressive single party period. The image appears to have improved later on. The work of the gendarme, who is responsible for the upkeep of the public peace in rural areas, is indeed difficult; however, his reflected image is accordingly important and related to his work effectiveness.

Gendarme, Image, Attitude, Public Security, Crime.

GİRİŞ

Jandarma; kırsal alanda polisin mukabili işlev yapan ve asayiş görevinin gereği, halkla en yakın temasta bulunan askerî kesimdir. Bu itibarla jandarmanın; dışarıdan bakıldığında nasıl bir görüntü ortaya koyduğu, nasıl intibalar verdiği özel bir önem taşır. Geniş halk yığınları tarafından algılanış (perception) biçimi; jandarmanın etkinliğini de görev şevki ve moralini de büyük ölçüde etkiler.

BAZI ÜLKELERDE JANDARMANIN GÖRÜNTÜSÜ

Hemen bütün dünyada, ifa ettiği vazifenin tabiatı icabı, jandarmanın, halka şirin gözükme konusunda güçlükler yaşadığını söylemek pek de yanlış olmaz.

Yazar Albert Camus’nun Yabancı başlıklı ünlü romanının ―olaylar Fransız sömürgesi Cezayir’de geçer― filim versiyonunda ―artık hayatta olmayan İtalyan aktör Marçello Mastroianni baş rolde oynuyordu― bir sahne vardır: Fransız jandarması, bir bilgi almak üzere bir evin kapısını çalar. Kapıyı açan ev sahibi adamın o esnada ağzında sakız vardır. Bu yüzden adam, jandarmaların birinden bir tokat yer ve “konuşurken o sakızı ağzından çıkart !” diye azarlanır.