Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Karar İncelemesi- 2: Adlî Arama

Gözde KAZAKER

Adlî Arama*

(YCGK. 25.11.2014, 2014/8-166 E., 2014/514 K.)

I. ÇÖZÜMLENMESİ GEREKEN HUKUKÎ UYUŞMAZLIK

Cumhuriyet savcısının yazılı arama emri uyarınca sanığın evinde yapılan aramanın hukuka uygun olup olmadığı ve hukuka aykırılığının tespiti halinde arama sonucu elde edilen maddi deliller haricinde dosya içeriğinde yer alan diğer delillerin somut olaya ilişkin mahkûmiyet kararı verilmesi için yeterli olup olmadığı hususlarının çözümlenmesi gerekmektedir.