Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Karar İncelemesi- 1: Çocuklar Hakkında Uygulanan Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

Koray DOĞAN

Çocuklar Hakkında Uygulanan Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler*

(YCGK. 26.03.2013, 2012/9-1468 E., 2013/101 K.)

I. HUKUKİ UYUŞMAZLIK

Çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; suç tarihinde 12-15 yaş grubunda bulunan ve işledikleri fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneklerinin varlığı kabul edilen, yani ceza sorumluluğu bulunan suça sürüklenen çocuk sanıklar hakkında, cezanın yanında ayrıca 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 5/1-a maddesi uyarınca "koruyucu ve destekleyici danışmanlık" tedbirine kararı verilmesinin mümkün olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir.