Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Askeri Ceza Hukukunda Amir veya Üstü Tehdit Suçu 
(ASCK m.82)

The Offence of Threatening Superior or Senior Officer in the Military Criminal Law (Military Criminal Code: 82 th article)

Gökhan Yaşar DURAN

Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun 106’ncı maddesinde düzenlenen tehdit suçu, suçun ast veya maiyet tarafından üst veya amire işlenmesi halinin karşılığı olarak Askerî Ceza Kanunu (AsCK)’nun 82’nci maddesinde düzenlenmiştir. Makalemizde bu suç tipinin unsurları, niteliği ve özellikleri inceleme konumuzu oluşturacaktır.

Tehdit, Üst, Amir

The offence of threat in the Article 106 of Turkish Penal Code (TCK) has been regulated in the Article 82 of the Military Penal Code (AsCK) as a counterpart in the case that this offence is committed by inferior or subordinate against superior or commander. The elenments, characteristic and features of this type of crime will be our research topic in our article.

Threat, Superior, Senior Officer

"Amir veya üstü tehdit" suçu, AsCK’nın, Üçüncü Babının "Askerî İtaat ve İnkıyadı Bozan Suçlar" başlıklı beşinci fasıl başlığı altında yer alan 82’nci maddesinde şöyle düzenlenmiştir: ‘Amir veya üstünü herhangi bir suretle tehdit edenlere, altı aydan iki seneye kadar hapis cezası verilir. Fiil toplu asker karşısında veya silahlı iken veya hizmet esnasında işlendiği takdirde, verilecek hapis cezası bir yıldan az olamaz’.

Tehdit suçunun yukarıda açıklanan düzenleniş şekli, maddenin orijinal düzenlenişinden itibaren önemli değişiklikler sonucunda bugünkü şeklini almıştır. Aşağıda madde üzerinde yapılan değişikliklerle birlikte, tehdit suçunun madde içinde taşıdığı özellikler ele alınacaktır. Suç tipine ilişkin diğer konular şüphesiz maddenin yürürlükteki en son şekline göre açıklanacak, ancak yeri geldikçe eski düzenlemelerden de bahsedilecektir.

Maddenin orijinal metni şöyledir1: