Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Türkiye’deki Kadınlar İçin 2020 Perspektifi

On a 2020 Perspective for Women in Turkey

Çev.: Nazlı Hilal DEMİR


Bu çalışma, Avrupa Parlamentosu Hollanda İşçi Partisi Milletvekili Emine Bozkurt’un hazırladığı ve Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda 28 aleyhte ve 53 çekimser oya karşılık 590 lehte oyla kabul edilip, Avrupa Parlamentosu Kararı’na dönüşen “Türkiye’deki Kadınlar İçin 2020 Perspektifi” raporunun (12.04.2012) çevirisinden oluşmaktadır.

Parlamento, Türkiye’de kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hayata eşit katılımlarının sağlanması amacıyla yasal çerçevenin uygulanmasında çok sınırlı gelişmeler yaşandığını gözlemleyerek, bu durumun düzeltilebilmesi için farklı alanlarda gerçekleştirilecek bir dizi eylem önermiştir.

Avrupa Parlamentosu Kararı, 2020 Perspektifi, Kadın Hakları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Cinsiyet Eşitliği Politikaları.

This study is consisted of the translation of the report called “on a 2020 Perspective for Women in Turkey” written by Socialists & Democrats Member of European Parliament Emine Bozkurt and adopted by the European Parliament with 590 votes in favor, 28 against and 53 abstentions.

Parliament notes that Turkey is making limited progress in improving and implementing the legislative framework so as to ensure equal participation by women in social, economic and political life, hence the reason why it has proposed a series of actions in different fields to improve the situation.

European Parliament Decision, 2020 Perspective, Women’ Rights, Gender Equality, Gender Mainstreaming.

AVRUPA PARLAMENTOSU KARARI GEREKÇESİ

Avrupa Parlamentosu bu saptama ve değerlendirmelerden hareketle;

AÇIKLAYICI BEYANAT

Raportör raporunu, hem masa başı araştırmasına hem röportajlara dayanarak hazırlamıştır.

Raportörün yürüttüğü masa başı araştırması, kadın hakları alanındaki yasal düzenlemenin yanı sıra çeşitli idari ve sivil toplum kaynaklarından elde edilen geniş çapta bilgi ve görüşün analizini içermektedir.

;