Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Konu: Tahsil ve Ödemeleri Tevsik Zorunluluğu

Rüknettin Kumkale

SORU: Şirketimiz, yapmış olduğu ödemelerinden dolayı ödemelerin bankalardan geçirilmemesi nedeni ile ceza uygulaması ile karşı karşıya kaldı. Bu konu ile ilgili mevzuatı ve uygulamayı açıklar mısınız?

Cevap:

Maliye Bakanlığı, ticari işlemlerin ve finansal hareketlerin taraflarının izlenmesi ve vergiyi doğuran olayların mali kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit edilmesi gayesi ile kendisine tanınan yetki çerçevesinde düzenleme yapmış bulunmaktadır.