Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

5728 Sayılı Kanun ile Değişik 2521 Sayılı Kanunun 13. Maddesine Göre Ruhsatsız Av Tüfeklerinin Hukuki Durumu

Doğan Gedik

01.06.2005 tarihinde 765 sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK’nın), dolayısıyla 2521 sayılı Kanunun 13. maddesinin atıfta bulunduğu 549. maddesinin de yürürlükten kalkması nedeni ile, 2521 sayılı Kanunun 13. maddesinin uygulanmasında tereddütler yaşanmıştı. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, idarî yaptırım kararı gerektiren fiiller ve suç açısından uygulama birliği sağlanması, ceza hükmü içeren kanunların uygulanmasında kaynaklanan tereddütlerin giderilmesi, temel ceza kanunları hükümlerine uyumun sağlanması amacıyla bazı kanunlarda değişiklikler yapan 5728 sayılı “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 08.02.2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu çalışmada, 5728 sayılı Kanunla değişik 2521 sayılı Kanunun 13. maddesine göre av tüfeklerinin hukuki durumu incelenmiştir.

İdari para cezası, mülkiyetin kamuya geçirilmesi, müsadere, yasayolu yivsiz av tüfeği bulundurma, ruhsatlı tüfeğini başkasına verme, zamanaşımı.

I- 5728 Sayılı Kanun Değişikliğinden Önce Ruhsatsız Av Tüfekleri nin Hukuki Durumu

2521 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce, av tezkeresi olmadan şehir ve kasaba içinde yivsiz av tüfeği taşımak, 2637 sayılı Kanunun 5. maddesindeki atıf dolayısıyla 765 sayılı TCK’nın 549. maddesinin ceza hükmünü gerektiren eylem sayılıyor; ancak tüfek müsadere edilemiyordu. 15.9.1981 tarihinde yürürlüğe giren 2521 sayılı “Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun”un 14. maddesi ile 2637 sayılı “Taşınması Yasak Olmayan Silahların Alım Satımı Hakkında Kanun” ve buna ilişkin yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

2521 sayılı Kanunun 1. maddesinde, Kanunun amacı, “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamı dışında kalan yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfekleri ve tabancaları ve av bıçaklarının yapımı ve satışına ilişkin esasları belirlemek, bunların taşınması ve bulundurulmasını belgeye bağlamak suretiyle denetimi sağlamaktır”, olarak açıklanmıştır.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz av tüfeği bulundurulması ve taşınması ise 2521 sayılı Kanunun “Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi ve Diğer Belgelere İlişkin Cezalar” başlıklı 13. maddesinde yaptırıma bağlanmıştır. Maddeye göre, “yivsiz tüfek ruhsatnamesi olmadan yivsiz av tüfeği bulunduran veya taşıyanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 549’uncu maddesindeki ceza hükümleri uygulanır ve ayrıca tüfeğin müsaderesine hükmedilir”1.