Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

“Türk Borçlar Kanunu Tasarısı” Hakkında Genel Değerlendirme ve Öneriler

Nihat Yavuz

Borçlar Kanunu’nun bütün olarak değiştirilmesinin doğru olup olmadığı üzerinde durulmuş ve Tasarı’da öngörülen bazı hususların değerlendirilmesi ve eleştirisi yapılmıştır.

Borçlar Kanunu Tasarısı, Genel Hükümler, Özel Hükümler, Dilin Sadeleştirilmesi, Kira Hukuku.

I- Genel Olarak

Şüphesiz hiçbir kanun, değiştirilmesi imkansız, ebedi kurallar bütünü değildir. Türk Borçlar Kanunu nda da değiştirilmesi gereken hükümler veya kurumlar elbette vardır. Yapılacak şey, bu uygarlık ağacını daha çok verim (meyve) verebilmesi için zorunlu budamalardan ibarettir.

Borçlar Kanununun toptan değiştirilmesi gerekçelerinden başlıcaları şunlardır: Toplumun sosyal ve ekonomik bünyesindeki gelişmeler ve de Avrupa Birliği müktesebatına uyum.

Gerçekten de ihtiyacın değişmesi ve gelişmesiyle, sürekli olarak yasaların da değişmesi ve gelişmesi gündeme gelecektir. Fakat, ayrıntılara girmeyen ve prensiplerle yetinen genel bir kanun, 82 yıl da geçse daima gençtir, daima dinçtir. Örnekler: