Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Sosyal Medya Aracılığıyla İşlenen Suçlar 
(Geniş Anlamda Bilişim Suçları)

Eser DURSUN

I. GİRİŞ

Günümüzde insanlar finansal işlemlerden ticari işlemlere, eğitimden bilgi edinmeye, eğlenceden alışverişe kadar birçok konuda bilgisayar ve internetten faydalanmaktadır. Ayrıca insanların birbiriyle iletişim kurmak ve sosyalleşmek için bilgisayar ve interneti tercih etmeye başlaması, sanal âlemin sokağı niteliğinde olan sosyal ağların hızla çoğalmasına neden olmuştur. Sosyal ağların çoğalmasıyla da bilgisayar ve internet kullanıcılarının sayısında birbirine paralel bir patlama yaşanmıştır. Teknoloji ilerledikçe de insanlar arasındaki bu iletişim ağları genişleyerek tüm dünyayı kapsayan küresel sosyal ağlara dönüşmüştür. İnternetin bu yeni iletişim türleri olan Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar, taşınabilir bilgisayarların gelişmesi ve akıllı telefonların çıkmasıyla daha da rağbet görmeye başlamıştır. Günümüzdeki moda tabiriyle sosyal medya olarak ifade edilen bu iletişim ve paylaşım siteleri beraberinde birçok yenilikler getirmiştir. Artık insanlar bu sosyal ağlar aracılığıyla yıllardır görüşemediği dostlarını bir tık ile bulabilmekte, mesafelerce uzaktaki insanlarla ekran karşısında sohbet edebilmekte, yerel ve küresel haberleri sansürsüz olarak öğrenebilmekte, kendi çekmiş olduğu videoları milyonlarca izleyicisi olan sitelere tek tuşla yayınlayabilmekte ve başkalarının çekimlerini tek tuşla izleyebilmektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi gelişen teknolojiyle günümüzde büyük bir ivme kazanan bilgisayar ve internet kullanıcılığı, insanlara büyük bir özgürlük alanı sağlamıştır. Bilgisayar ve internetin bu baş döndürücü özgürlük alanları, kullanıcıya sağladığı yararlı, hızlı, dünya çapında kullanım kolaylıkları ve faydaları yanında bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunların başında ise bilişim suçları ve bilişim sistemleri aracı kullanılarak işlenen klasik suçlardaki gözle görünür artışlar yer almaktadır.

Bilgisayar ve internetin özgürlük alanları, suçluları tahrik ederek kendine çekmekte, bilgisayar ve interneti yeni bir suç aracı olarak görmelerine sebep olmaktadır. Bunun sonucu olarak da yeni sanal bir suç dünyası oluşmaktadır. Bu sanal suç dünyasında dar anlamda bilişim suçları olarak ifade edilen suçların (TCK m.243, 244, 245) yanında bilişim sistemleri aracı kullanılarak işlenen diğer suçlar da geniş yer tutmaktadır. Günümüzde ve gelecekte bilişim sistemleri aracı kullanılarak işlenen diğer suçlara bir sınır getirmek oldukça güç gibi görünmektedir. Örneğin günümüzde ekran karşısında canlı hayvan avı yapmanın mümkün olduğu bilinmektedir. Canlı hayvan avı için kurulmuş özel bir siteye aylık ücret karşılığı abone olan kullanıcılar, av yaptığı saat başına tekrar ücret ödeyerek, bilgisayarlarının karşısında gerçek hayvan avlayabilmektedir.1 Sistemin, ülkelerinde av yasağı olanlar ve engelli olup evden çıkamayan insanlar için kurulduğu ifade edilmekte ise de, bu durum bize, daha birçok suçun bilişim sistemleri aracı kullanılarak işlenebilmesinin mümkün olabileceğini aklımıza getirmektedir. Bu sebeple biz bu çalışmamızda sosyal medya üzerinden en çok işlenen suçları örnekler üzerinde inceleyerek, bilişim sistemleri aracı kullanılarak işlenen diğer suçları genel bir çerçevede ele alacağız.