Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Türk Ceza Kanunu M.243 ve M.244’te Düzenlenen Bilişim Suçları

Mert ÇAKICI

GİRİŞ

Bilişim ve bilişim teknolojileri son çeyrek yüzyılda en hızlı gelişen ve değişikliğe uğrayan alanlardan biri olmuştur. Bilişim ve bilişim teknolojilerinin bu kadar yaygınlaşması ve gelişmesi sonucunda toplumsal alanda, ekonomik alanda, siyasi alanda kullanılması ve yararlanılması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bugün bir kamu kurumuna gittiğimizde hemen hemen her yapılan işlemde bilişim sistemleri kullanılmakta; bilişim sistemlerinde meydana gelen bir aksaklık o kamu hizmetinden yararlanacak insanları etkilemektedir. Aynı şekilde büyük ya da küçük olsun, ulusal ya da yerel olsun hemen hemen her işletme bilişim sistemlerinden yararlanmaktadır.

Uçsuz bucaksız bir alan olan bilişim ve bilişim teknolojileri insanları kendine çekmektedir. Bugün bilişim sistemleri insanlar arası mesafeleri bir tık kadar yakınlaştırmaktadır. Bilişim sistemleri insanlara oldukça geniş bir özgürlük alanı sunmaktadır. Bu da bazı insanları başka insanların hayatlarında tehlike yaratma noktasına getirmektedir.