Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Hukuk Dünyasından Haberler

Danıştay Başkanı: Benzer Davalarda Farklı Kararlar Yargıya Güveni Azaltmakta

Danıştay ile bölge idare mahkemeleri arasında iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi, Danıştay içtihatlarının bilinirliğinin sağlanması, farklı bölge idare mahkemeleri arasındaki olası içtihat farklılıklarının azaltılması ve söz konusu mahkemelerdeki ihtisaslaşmada etkinliğinin ve verimliliğin sağlanması amacıyla Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda; ‘Bölge İdare Mahkemeleri İçtihat Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı´nın yanı sıra ‘Tam Yargı Davaları’ ile ‘Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu’ndan Doğan Uyuşmazlıklar’ konularında sunum, istişare ve değerlendirmeler yapıldı.
Toplantının açılışına katılan Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, istinaf mahkemelerinin, yargılamanın makul sürede tamamlanması ve adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi hedeflerine ulaşılmasına katkı sağladığını vurgulayarak; “Böylece, etkin yargılama ve adalete hızlı erişim hususunda toplumsal beklentinin karşılanması yolunda önemli mesafe kat edilmiştir. Öte yandan, üç dereceli yargı sistemimizde, kimi kararların istinaf aşamasında, kimi kararların temyiz aşamasında kesinleşmesi, ülke genelinde birden çok bölge idare mahkemesinin bulunması gibi sebeplerle Danıştay ile bölge idare mahkemeleri arasında ve bölge idare mahkemelerinin kendi aralarında hukuki yorum farkından kaynaklanan içtihat farklılıklarının da ortaya çıktığı bir gerçektir. Benzer davalarda farklı yargı kararları verilmesi, yargıya olan güveni azaltmakta, hukuki güvenlik ilkesini zedelemekte, toplumsal yaşamda belirsizlik ve eşitsizlik oluşturmaktadır.” dedi.
Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadlarına göre; yeterli gerekçeyle desteklenmeyen içtihat farklılıkların bulunması hukuki güvenlik ve adil yargılanma hakları bağlamında hak ihlali teşkil edebileceğine dikkat çeken Yiğit özetle; hukuk düzenimizde, içtihat aykırılıklarının giderilmesi amacına matuf olarak Danıştay´a bazı görevlerin verildiğini ve hukuki müesseselerin geliştirildiğini söyleyerek; içtihat aykırılıklarının, genel olarak hukuki yorum farklılığı niteliğinde olduğu dikkate alındığında hukuki yorum yetkisine sahip yargı mensuplarının ve yargı organlarının bir araya gelmelerinin, aralarında iletişimin ve iş birliğinin artırılmasının, karşılıklı olarak içtihatların paylaşılmasının ve değerlendirilmesinin ve Danıştay içtihatlarının tüm idari yargı mensupları tarafından bilinirliğinin sağlanmasının içtihat aykırılıklarının önlenmesi için etkili bir yöntem olduğunu düşündüğünü söyledi.
Kaynak: DHA / internet siteleri

- • - • -