Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Editörden

Değerli Okurlarımız;

Bu sayımızda sizler için; keyifle okuyacağınızı düşündüğümüz birbirinden dikkat çekici yeni makaleler, güncel yargı kararları, haberler, kıymetli görüş ve yorumlara yer verdik. Haziran sayımızın;

‘Hakemli Makaleler’ bölümünde; Arş. Gör. Dr. Özlem AKINCI ALBAYRAK’ın “Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Asgari Sermayeye Bakış Açısının Değerlendirilmesi”, Dr. Öğr. Üyesi Songül ATAK’ın “Engelli Bireylerin Kamusal Hizmetlere Erişimi Konusunda Birleşmiş Milletlerin Çalışmaları”, Dr. Öğr. Üyesi Soner Hamza ÇETİN’in “Türk Ceza Kanunu’na Göre Normatif Değer Yargısı Olarak Kusur ve Kusursuzluk Kavramı”, Dr. Süleyman ÖZAR’ın “Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlarda Geçmişle Hesaplaşmak İçin Zamanaşımının Geçmişe Etkili Şekilde Kaldırılması”, Arş. Gör. İbrahim Uğur SATICI’nın “Mal Sigortası Sözleşmesinde Malike Ait Menfaatin Sınırlı Ayni Hak ile Sınırlandırılması”, Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ’nün “Doğum Öncesi Çocuğun Korunması Konusunda Çözüm Önerileri”, Dr. Öğr. Üyesi Sarp ŞAHANKAYA’nın “Güncel Yargıtay Kararları Işığında Adi Ortaklığı Sona Erdiren Kanuni Sebepler”, Dr. Öğr. Üyesi Firdevs YÜZBAŞI TOBAZ ile Arş. Gör. Dr. Metin BAYKAN’ın “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni Üzerine Bir İnceleme”, ‘Makaleler’ bölümünde; İlhami GÜNEŞ, LL.M.’in “Mimari Eserlerde Hak Sahipliği ve Uygulama Sorunları”, ‘Hukuk Uygulamaları’ bölümünde; Prof. Dr. Ersan ŞEN ile Dr. Erkan DUYMAZ’ın “Adil/Dürüst Yargılanma Hakkı İhlallerine İlişkin Güncel Bir Bilanço ve AYM’ye Bireysel Başvuru Yolunun Etkililiği”, Mehmet Akif TUTUMLU’nun “Tüketicinin Ayıplı Malı İhbar Külfetinin Bulunmadığına Dair Yeni Bir Karar İncelemesi” isimli makaleleri keyifle okuyabilirsiniz.