Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’ndaki Fatura Maddesi ile İlgili Görüş

Rüknettin KUMKALE

Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Faturayı konu eden 21. madde ile, yürürlükte bulunan hükümlere bir yenilik getirilmemiştir. Halbuki, gelişen ticari hayat, teamüller ve yargı kararları ile halen boşlukları doldurulmuş ancak Yasa maddesine yansımamış bir düzen bulunmaktadır. Bu nedenle getirilecek yasa maddesi ile oturmuş olan düzeni hüküm altına almakta muhakkak ki yarar olacaktır.

Fatura, Tasarıda Fatura, Açık/Kapalı Fatura

TBMM’ye sunulan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın “Fatura ve Teyit Mektubu” başlıklı 21. maddesi yürürlükte bulunan 6762 sayılı TTK’nın aynı başlıklı 23. maddesinin günümüz Türkçe’sine göre düzenlenmesi ile oluşturulmuştur. Bu sebeple de tasarıda madde ile ilgili gerekçeye yer verilmemiştir.

Daha açık bir ifade ile Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Fatura ile ilgili hükümler aynen korunmuş, bir yenilik getirilmemiştir.

Türk Ticaret Kanunu Tasarısının “Fatura ve Teyid Mektubu” başlıklı 21. maddesi şu şekilde öngörülmüştür.