Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu

Avukat İbrahim CEYHAN

I. GENEL OLARAK

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte 184’üncü maddede düzenlenen ‘imar kirliliğine neden olma’ suçu, 344’üncü madde hükmü uyarınca Kanunun yayınlandığı 12 Ekim 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, temelde hızlı nüfus artışı ve köyden kente göç olgularının bir sonucu olarak ortaya çıkan çarpık kentleşme, ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılaşma, gecekondu ve kamu arazilerinin işgali ülkemizin bir türlü önlenemeyen kronik sorunlarının başında gelmektedir. Nitekim kentlerin tarihi, kültürel ve doğal dokusunu onarılmaz biçimde bozan bu plansız ve sağlıksız kentleşme ve yapılaşmanın bedelini 17 Ağustos 1999’da yaşadığımız depremde yaklaşık 40 bin insan hayatıyla toplum olarak çok ağır bir şekilde ödedik. 2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Türkiye’deki konut piyasası hakkında yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına göre, ülkemizdeki konutların yüzde 55’i gecekondu niteliğinde, konutların yüzde 65’inin iskan ruhsatı, yüzde 33’ünün de yapı ruhsatı bulunmamaktadır.1

Sayıştay tarafından 15.07.2008 tarihinde kamuoyuna açıklanan “Büyükşehir Belediyelerinde Altyapı Faaliyetlerinin Koordinasyonu” konulu Performans Denetimi Raporu’nda da büyükşehir belediyelerinin çoğunda yüzde 50’yi aşan oranlarda kaçak yapılaşma bulunduğu, kaçak yapılaşma oranlarının İstanbul’da yüzde 70, Ankara’da yüzde 30-40, İzmir’de yüzde 60 olduğu belirtilmekte ve üstelik bu oranların kesin veriler olmadığı yetkililerin tahminlerini yansıttığı ifade edilmektedir.2 Sadece bu oranlar bile sorunun vahametini ortaya koymaya yeterlidir.