Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Askeri Ceza Hukukunda Üst veya Amire Fiilen Taarruz Suçu Üzerine Bir İnceleme

A Study on the Attack Crimes to Senior or Supervisor in the Military Penal Law

Fehmi Şener GÜLSEREN

Askeri Ceza Kanununda saldırı suçları Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiyerarşik yapısını oluşturan ast ve üst ayırımına göre düzenlenmiştir.

Askeri Ceza Kanununun 91. maddesinde Üst veya Amire taarruz suçu yer almaktadır.Bu maddede Kanunkoyucu, rütbe veya görev ilişkisi itibarıyla ast durumunda bulunan bir askeri şahsın, üst veya amir statüsünde bulunan diğer bir askeri şahsa karşı işleyebileceği taarruz suçlarını ve cezalarını göstermiştir.Bu çalışmamızda bu özel suç tipi üzerine bir inceleme yapmaya çalıştık.

Attack offence is arranged in Military Penal Code regarding the junior and senior separation which is forming the hierarchical structure of the Turkish Armed Forces.

In the article 91 of Military Penal Code the attack offense to superior or supervisor is regulated.In this article lawmaker mentions the attack offenses and penalties that a military person who is in an inferior position according to rank or duty relation is committing to a military person who is in an superior rank or duty status.In this study we tried to do a review on this particular type of crime.

Military Penal Code, Military Person, Attack to Superior, Hierarchical, Crime.

I. GİRİŞ

Devletin en önemli görevlerinden biri de ülkesinde yaşayan bireyler arasındaki sosyal ve hukuki ilişkileri bir takım kurallara bağlamak ve bu suretle toplum düzenini korumaktır. Bu gayeye ulaşmak için konulan kuralların bütünü hukuk düzenini vücuda getirir. Hukuk düzeninin korunması görevini yüklenen hukuk dallarından birisi de ceza hukukudur.

"Ceza Hukuku, konusuna giren ve düzeni önemli bir şekilde bozan eylemlerin neler olduğunu ve bu eylemlere karşı ne gibi yaptırımlar uygulanacağını tesbit eden bir hukuk dalıdır.”1

Öte yandan Devlet, ülke varlığının korunması için orduya ve milli savunmanın düzenlenmesine de ihtiyaç duyar.