Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Avusturya Hukukunda
 Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Federal Kanunu

Ferhat YILDIRIM

Türk Hukuk Sisteminde uygulanmakta olan 6325 no.lu Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hukuki ihtilafların çözümünde alternatif bir yol olarak taraflara önemli fırsatlar sunmaktadır.

Bu çalışmada Türkiye’deki yasanın kaynak kanunlarından olan Avusturya Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu incelenmiş, Türkçe’ye çevirisi yapılmıştır. 6325 sayılı yasa ile kaynak kanunun daha kolay bir şekilde karşılaştırılmasının yapılabilmesi için kaleme alınmış olan bu çalışma, her iki sistem hakkında da fikir sahibi olabilme imkanı sağlamaktadır.

Arabulucu, Arabuluculuk, ZivMediatG, Arabuluculuk Kanunu.

I. BÖLÜM


Genel Hükümler

§ 1. (1) Arabuluculuk, gönüllülük ilkesine dayanan, taraflardan her birinin uyuşmazlığın çözümünde üzerine sorumluluk aldığı, tarafsız ve uzman aracı (arabulucu) tarafından bilinen yöntemlerin uygulanması ile taraflar arasında iletişim sağlamayı hedefleyen, sistematik olarak teşvik eden bir yöntemdir.

(2) Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk ile, hukuk mahkemelerinin hakkında karar verme hususunda yetkili olduğu uyuşmazlıklara uygulanacak arabuluculuk anlaşılmaktadır.

§ 2. (1) Bu yasa, bir arabuluculuk kurulu oluşturulmasını, arabulucular listesine kayıt olmanın şart ve koşullarını, listenin tutulmasını, hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk eğitimi veren kurumların ve kursların listeye kayıt olma koşul ve sürecini, listeye kayıtlı olan arabulucuların hak ve yükümlülüklerini, hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvurulmasından ötürü sürelerin kesilmesini-durmasını düzenlemektedir.