Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama Suçu

Mustafa Özen

Kumar oynama ve imkân sağlama suçu, gerek öğretide gerek yargı kararlarında üzerinde çok fazla durulmayan suç tiplerinden biridir. Ancak, teknolojik gelişmelere bağlı olarak son yıllarda, gerek bu suçların konusu kumarın oynanmasını kolaylaştıracak teknik donanımlı cihazlar gerek internet ortamında siteler hızla çoğalmaktadır. Biz bu çalışmamızda, bu suç tipinin yapısı ve suçun işleniş şekli üzerinde duracağız.

Kumar oynama, imkân sağlama, özel kast, genel kast, yer sağlama, olası kast, elverişlilik, teşebbüs, zincirleme suç, erteleme.

Giriş

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu , 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap Üçüncü Kısım Yedinci Bölümünde ‘Genel Ahlâka Karşı Suçlar’ başlığı altında düzenlenmiştir. Bu suç tipi gerek öğreti gerek uygulamada çok işlenmemekle birlikte, son zamanlardaki teknolojik gelişmeler, kumar niteliği taşıyabilen vasıtaların çoğalmasına neden olmuştur. Bu çalışmamızda, bu suç tipine ilişkin bazı tespitler yapılacaktır. Suçun oluşabilmesi için, ilk önce suçun unsurlarına bakmak gerekir. Suçun unsurlarını genel olarak; 1) Maddi unsur, 2) Manevi unsur, 3) Hukuka uygunluk nedenlerinin somut olayda bulunmaması, 4) Tipiklik şeklinde özetleyebiliriz.

1- Suçun Maddi Unsuru

Maddi unsur; hareket , netice ve illiyet bağından oluşmaktadır. Burada, hareketten anlaşılması gereken, aralarında amaç birliği olup zaman aralığı olmayan bir veya birden çok davranıştır.1 Neticeden anlaşılması gereken, her türlü netice değil; sadece özel suç tiplerinde düzenlenen ve kanun tarafından suç olarak yaptırım altına alınan neticedir. İlliyet bağı ise, meydana gelen neticenin yapılan hareketten doğmuş olmasıdır. Bir başka ifade ile, genel yaşam tecrübelerine dayanılarak, söz konusu hareket yapılmasaydı netice meydana gelmeyecekti denilebiliyorsa, nedensellik bağı vardır. Bu kısa açıklamadan sonra söz konusu suça dönecek olursak, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçunun maddi unsuru, ‘yer ve imkân sağlama’dır. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama fiili, serbest hareketli bir suç olup, çok değişik şekillerde işlenebilmesi mümkündür. Yer ve imkân sağlama ifadesinden, iki kelime arasında ‘ve’ bağlacı olmasından dolayı, her iki fiilin birlikte gerçekleşmesi gerektiği anlaşılmalıdır. Yer sağlama kelimesinden, oynanmak istenen kumar çeşidine göre farklı anlamlar çıkarılabilir. Sağlanan bütün yer veya yerler, bu suçun oluşması için yeterli midir? Örneğin, bodrum kat, ahır, sınıf, yatak odası gibi özel amaçlara tahsis edilmiş yerler de kabul edilebilecek midir? Yoksa, geçici bir süre için örneğin, yatak odasının gündüz vakti; sınıfın gece saat 12’den sonra, kumar oynanması için, tahsis edilmesi yer sağlama anlamına gelir mi? Yasadan anlaşılması gereken sistematik yorum yolunu, bu suçun oluşabilmesi için, göz önüne aldığımızda, kumar için sağlanan evin, işyerinin, lokantanın alt katının kullanılış amacı bakımından önemi yoktur. Hemen belirtmek gerekir ki insanların girmekten kaçınacakları, çok kötü kokuların olduğu ve bu nedenle, şeklen bulunsa da fiilen kumar oynama imkânının olmadığı yer, bu kapsamda değerlendirilemez.

Her şeyden önce, söz konusu yerin, oynanmak istenen kumar açısından elverişli olması gerekir. Elverişlilikten anlaşılması gereken, oynanmak istenen oyunun gereği gibi oynanmasına uygun olmasıdır. Örneğin, son günlerde sıkça gündeme gelen tombala oyunları açısından bakılacak olursa, tombala oyunu oynamak için, tam donanımlı; ışıklandırma, havalandırma ve güvenlik sistemi her yönüyle sağlanmış bir yere gerek yoktur. Bu nedenle, bir otel odası, bir evin küçücük bir odası, gözlerden uzak tenha bir yer, bu oyun bakımından elverişli yer olabilir. Ancak, diğer bazı kumar çeşitlerinde, tam donanımlı ışıklandırma, havalandırma ve güvenlik sistemi her yönüyle sağlanmış bir yere gerek duyulabilir. Bu kumar oyunları için, her oyunun özelliğine göre, sağlanan yerin, söz konusu oyunun gereği gibi icra edilmesine elverişli olup olmadığının somut olaya göre araştırılması gerekecektir.