Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İş Yargılamasında Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülmesi

Mehmet Akif TUTUMLU

I. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİNİN 05.12.2013 TARİHLİ VE E. 2011/44183, K. 2013/32110 SAYILI KARARI

“DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatları, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti ve yemek ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalılardan T.C. Sağlık Bakanlığı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi B. Çatak Irız tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

;