Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Hâkimin Yasal Olmayan Gerekçeyle Davadan Çekinmesi

Mehmet Akif TUTUMLU

I. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİNİN 15.04.2013 TARİHLİ VE E. 2013/2029, K. 2013/4318 SAYILI KARARI

“Taraflar arasında görülen dava sırasında davalı vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuş, hâkim V. Y. davadan çekilmiştir.

Bu konuda verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

;