Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Türk Ticaret Kanunundaki Ön Anonim Şirket Konusu ile İlgili Görüş

Rüknettin KUMKALE

Ön anonim şirket, Türk Ticaret Kanununun 335’inci maddesiyle, yeni bir düzenleme olarak getirilmiştir.

Kanunun 335’inci maddesi şu şekilde düzenlenmiştir:

“Madde 335- (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzaladığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur. (Ek cümle: 15.7.2016 - 6728/67 md.) Şirketin kuruluşunda, esas sözleşmeyi ihtiva eden kâğıtlardan değerli kâğıt bedeli alınmaz.