Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yönetmeliklerin Başına Gelenler: Değiştirme Mi? Düzeltme Mi?

Mevzuat metinlerinde yapılan değişikliklerin çoğunun aslında düzeltme olduğunu bu köşede oldukça sık olarak dile getirdik. Bunların örneklerini de verdik. Ekim 2010 tarihli sayımızdaki, “Terim” Fetişizmi mi? İşgüzarlık mı?” başlıklı yazımız buna güzel bir örnektir. Bazen de değişikliklerin abartıldığını(!) örnekledik: Kasım 2010 tarihli sayımızdaki, “33 Maddelik Yönetmelikte 159 Değişiklik…” başlıklı yazımıza bakılabilir.

Her şeyin hızla değiştiği ve eskidiği bir dünyada yaşıyoruz. Doğal olarak her şey çabuk eskiyor. Eski tarihli birçok mevzuat metnimiz var. 13.6.1966 tarihli ve 6/6583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sansür Yönetmeliği 30.10.2012 tarihli ve 28452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4.10.2012 tarihli ve 2012/3809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmelikle yürürlükten kaldırıldı. 24.12.1934 tarihli ve 2/1759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Soyadı Nizamnamesi, yaklaşık 75 yıl sonra ve ilk kez değiştirildi. Bu değişikliği Haziran 2009 tarihindeki sayımızda değerlendirmiştim: “Nizamnamede değişiklik yapan 25.3.2009 tarihli ve 2009/14848 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 29.4.2009 sayılı ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sonuç olarak Soyadı Nizamnamesinin 3, 4, 13, 14, 20 - 25 ve 27 - 52’nci maddeleri yürürlükten kaldırılırken, 5 - 11’inci maddelerinin yanı sıra yürürlük ve yürütme ile ilgili maddeleri dışında tümü yenilendi; 54 maddeden oluşan Soyadı Nizamnamesi, 36 maddesinin yürürlükten kaldırılmasıyla 18 maddeye düşürüldü.

... Başlıkta da vurgulandığı gibi, anılan Nizamnameye dayanak oluşturan ve hiç değiştirilmeyen ve 15 maddeden oluşan, 21.6.1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanunu, hâlâ dimdik ayakta!..”

;