Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

Hukuk Genel Kurulu
Esas No:
2015/22-2752
Karar No: 2018/1469
Karar Tarihi: 18.10.2018

- Elektronik Tebligat

Özet: 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) uygulama alanını, adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde tutulacak kayıtlar ile yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlerde UYAP sisteminin kullanılmasına dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkartılan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği’nin 52’nci maddesi gereğince tebligat işlemlerinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile Tebligat Kanunu uyarınca çıkarılan yönetmeliklere göre fiziki ya da elektronik ortamda yapılacağı düzenlenmiştir.
Tebligat Kanunu
Hukuk Muhakemeleri Kanunu