Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Askerlikle İlgili Kanunlarda 2000 Yılından Sonra Yapılan Değişiklikler

Remzi ÖZMEN

Giriş

Bu sayıda bir istatistik çalışması sunuyorum: Askerlikle ilgili yürürlükteki olan; kaldırılmış olsa da yakın tarihte yürürlükte olan kanunlarda 2000 yılından sonra yapılan değişiklerin dökümü... Değişiklik yapılmayan kanunlara yer verilmediğini hemen belirteyim. 2000 yılından sonra yapılan değişiklikleri seçmemin nedeni, yaklaşık son 20 yılda bu alanda, gerek kanunlarla gerek kanun hükmünde kararnamelere oldukça fazla değişiklik yapılmasıdır.

Değişiklik Yapılan Kanunlar ve Değişiklik Sayıları

Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun (11.8.1941 tarihli ve 4109 sayılı): Toplam değişiklik 1; kanunlarla yapılan değişiklik 1.

Askeri Ceza Kanunu (22.5.1930 tarihli ve 1632 sayılı): Toplam değişiklik 18; kanunlarla yapılan değişiklik 14, kanun hükmünde kararnamelerle yapılan değişiklik 4. Kanun hükmünde kararnamelerle yapılan 2 değişiklik daha sonra kanunlaştırılmıştır.