Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Amortisman Ayrılması

Rüknettin KUMKALE

Amortisman Mevzuu, Vergi Usul Kanununun 313’üncü ilâ 330’uncu maddeleri arasında yer almaktadır.

Vergi Usul Kanununun “Amortisman mevzuu:” başlıklı 313’üncü maddesine göre; “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269’uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.”

2019 yılı için 1.200.- TL + KDV altında kalan sabit kıymetlerin (demirbaş, tesis makine cihaz vb) tamamı isteğe bağlı olarak direkt gider yazılabilecektir. Bu ve üstündeki tutarlar faydalı ömür tablosunda belirtilen yıla göre amortisman ayırmak suretiyle zamana yayılarak gider yazılacaktır.