Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslarına Aykırı Bir Kaç Örnek

Remzi ÖZMEN

I. Giriş

Mevzuat hazırlamaya ilişkin ilk yönetmelik olan, 16.10.1991 tarihli ve 21023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerin Hazırlanmasında Uyulacak Esaslar ve Şekil Kuralları Hakkında Yönetmelik”ti.

Bu Yönetmelik, 8.9.1992 tarihli ve 21339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmelik Tasarılarının Hazırlanmasına İlişkin Esaslar”la yürürlükten kaldırıldı.

Adı geçen “Esaslar” da, 17.2.1991 tarihli ve 26083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmelik Tasarılarının Hazırlanmasına İlişkin Esasların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Esaslar”la yürürlükten kaldırıldı.