Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Uluslararası Münih Patent Hukuku Konferansı İzlenimleri

Impressions From International Munich Patent Law Conference

İlhami GÜNEŞ

Bu yılki Konferans patent tecavüz davalarında keşif, delil tespiti, el koyma ve bilgi toplama konularına odaklanmıştır. Patent ve fikri mülkiyet hakimleri, akademisyenler ve hukukçular Alman Patent ve Marka Ofisi’nde toplanarak bu konuları tartışmış ve görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Fikri mülkiyet ve patent davaları son derece uzun sürmekte ve pahalıya mal olmaktadır. Bu da dava açılmazdan önceki aşamada keşif, delil tespiti ve el koyma işlemlerini önemli kılmaktadır.

Patente Tecavüz, Keşif, Tespit ve El Koyma, Araştırma, Mahremiyet.

This year’s conference focused on the finding facts in patent infringement cases; discovery, description, seizure and inspection. Patent and IPR Court judges, academics and lawyers gathered in German Patent and Trade Mark Office to discuss matters and exchange opinions. Intellectual property litigation remains an expensive and time consuming process. This makes the discovery and impounding tools critical before launching a substantial action.

Patent Infringement, Discovery, Proof and Impounding, Inspection, Confidentiality.

I. Giriş

Organizasyon paydaşları, Münih Teknik Üniversitesi, Bavyera Adalet Bakanlığı, Bavyera Bölge Mahkemesi, Alman Patent ve Marka Ofisi olan ve Avrupa Patent Ofisi, Fikri Mülkiyet Dostları Derneği ve Rechtsanwaltskammer München tarafından desteklenen Patent Hukuku Konferansına davet edilerek katıldım.

Münih kenti, teknolojideki öncülüğü, muhteşem bir sanayi ve teknoloji müzesine sahip oluşu ve Avrupa Patent Ofisinin de burada konuşlanmış olmasına bağlı olarak, bir anlamda patent camiasının başkentliğini yapmaktadır.

Konferans, 28 Haziran 2019’da, Alman Patent ve Marka Ofisinde çeşitli Avrupa ülkesi patent ve fikri mülkiyet hâkimlerinin, çok sayıda hukukçu, patent vekili ve akademisyenin katılımı ile gerçekleşti. Konferansın patent hukuku alanında çalışan hukukçular ve hâkimlerce takibinin, Avrupa Birliği üye ülkelerinin temsilcileri bakımından önemi büyüktür. Ayrıca ilişkilerin yoğun olduğu Türkiye, Norveç ve İsviçre benzeri ülke hâkimleri de, fikri mülkiyetin dijitalleşme, sınır aşma özellikleri nedeniyle Konferansa ilgi göstermektedir.