Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Bağ-kur’dan Basamak 
Satın Alanlar, Emekli Aylıklarını Mahkeme 
Kararıyla Yükseltebilir

Vakkas DEMİR

I. GİRİŞ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008’den önce esnaf, sanayici, tüccar ve şirket ortağı gibi kendi namına ve hesabına bağımsız çalışanların sosyal güvenlikleri, mülga 1479 sayılı Bağ-Kur Yasası hükümlerine göre sağlanmıştır.

1 Ekim 2008’den önce 1479 sayılı Yasa kapsamında Bağ-Kurlu olanların yaşadıkları en büyük sorunlardan birisi; Bağ-Kur’dan basamak satın alanların yaşadıkları mağduriyettir. Bağ-Kur’dan emekli olan veya emekli olacak durumdaki binlerce kişi, Bağ-Kur emekli aylıklarını yükseltmek için 30.000 TL veya 40.000 TL gibi büyük meblağlar ödeyerek 2003 yılında Bağ-Kur’dan basamak satın almışlardır.

Ancak, Bağ-Kur’dan basamak satın alan binlerce kişilere, kendileriyle aynı basamaktaki diğer Bağ-Kur emeklilerinden yaklaşık olarak 700 ile 1000 TL arasında daha düşük emekli aylığı bağlanmıştır. Bunun üzerine, duyarlı vatandaşlar basamak satın aldıkları halde, neden emsallerinden daha düşük emekli aylığı aldıklarını Bağ-Kur’a yazılı olarak sormuşlardır.