Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ketsel Dönüşüm Kanunu, Mülkiyet Hakkının Sınırları

Urban Transformation Act and Boundaries of Property Right

Şeref ERTAŞ

Bu araştırmamızın konusu, 6306 sayılı kanun çerçevesinde afet riski taşıyan alanların, tespiti, bu alandaki binaların yenilenme koşulları, İdareye tanınan yetkiler ve Mülkiyet hakkının sınırlarıdır.

Kentsel Dönüşüm ve Mülkiyet Hakkı.

Sonuç

6306 sayılı Kentsel Dönüşüme ilişkin kanunun, insan hayatını tehdit eden rizikolu binaların yenilenmesini sağlamak amacındadır. Bu amaca ulaşmak için mülkiyet hakkına maliklerin muvafakati alınmadan, Devlet tarafından ağır müdahaleler yapılmaktadır. Bu müdahalelerde şüphesiz kamu yararı varsa da ölçülük ilkesine aykırı olması sebebiyle bazı hükümleri Anaya mahkemesi tarafından iptal olunmuştur. 2019 yılında yapılmış olan revizyonda maliklerin yetkileri daha da daraltılmıştır.

This research covers identifying buildings under disaster risk, reconstruction terms of these buildings, power vested on the legal authorities and boundaries of property ownership rights under the Urban Transformation law Act (no.6306).

Urban Transformation and Property Rights.

Conclusion