Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Dava Konusu Olmayan Şey Üzerine İhtiyati 
Tedbir Kararı Verilmesi

Mehmet Akif TUTUMLU

I. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİNİN 08.02.2012 TARİHLİ VE E: 2012/867, K: 2012/1672 SAYILI KARARI

“Davacı H. Ö. vd. vekili Avukat M.U. tarafından, davalı B.S. vd. aleyhine 21.09.2011 gününde verilen dilekçe ile trafik kazası nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan ara kararında ihtiyati tedbirin kaldırılması talebinin reddine dair verilen 02.11.2011 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hâkimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kâğıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, davacılar desteğinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında davalı B.S. adına kayıtlı (…) plakalı araç kaydına konulan ihtiyati tedbir şerhinin kaldırılması istemine ilişkindir.

Yerel Mahkemece, ihtiyati tedbir şerhinin kaldırılması isteminin reddine karar verilmiş, karar, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

;