Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Anayasa Yargısının Meşruluğu, Sınırları ve Toplumsal Uzlaşmanın Korunması Fonksiyonu

Legitimacy and Limits of Constitutional Jurisdiction and Its Protective Function for the Social Contract

Zafer GÖREN

Anayasa normlarının zorunlu olarak genel ve içeriklerinin belirsiz oluşu nedeniyle anayasa yargısı daima, bir ölçüde hakemsel ve iradeci bir unsur içerecektir. Bu nedenle yasama erki ile Anayasa Yargısı arasında anayasal düzen tarafından şart koşulmuş olan dengeyi bozmadan anayasal görevini yerine getirirken ne kadar ileri gidilebileceğini bilmek Anayasa yargıcının bilgeliğine bırakılmıştır.

Anayasa Yargısı, Anayasanın meşruluğu, Anayasa yargısının sınırları, norm denetimi, Yasama Erki.

The Constitutional Jurisdiction will always be voluntarist and act as referee because of the fact that Constitutional norms are necessarily general and their content is ambiguous. Because of this, deciding in constitutional duty of how far to reach a compromise between Legislative Power and the Constitutional jurisdiction without compromising the balance stipulated by the constitutional order has been left to the wisdom of adjudicators.

Constitutional jurisdiction, The legitimacy of the Constitution, The Limits of the Constitutional Jurisdiction, Review of Norms, Legislative Power.

1. Anayasa Yargısının Meşruluğu

Anayasanın ve geri kalan tüm hukukun gerçekleştirilmesi, sadece fonksiyon yeteneğine sahip, bağımsız mahkemeler tarafından güvence altına alınabilir. Anayasa, yargıyı (sadece) hakimlere emanet ederek, erkler ayrılığı ilkesini, “üçüncü erk” bakımından diğer alanlara göre daha güçlü bir şekilde uygulamaktadır.1

Yargı, hukuk devleti için bir anahtar fonksiyonu ifa etmektedir. Ama aynı zamanda demokrasi ilkesinin gerçekleşmesine de hizmet etmektedir. Çünkü parlamento, iradesini yasalar çıkararak bağlayıcı kılmaktadır. Bu yasalara riayet ise yargı organı tarafından güvence altına alınmaktadır.

Anayasa Mahkemesi sayesinde Anayasanın gerçek değerini kazandığı söylenebilir. Her ne kadar Devlet organları Anayasaya riayetle yükümlü iseler de Anayasa Yargısı olmadan Anayasaya aykırılıkların tespiti ve takibi mümkün olmayacaktır.