Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Öz Kaynaklar

Rüknettin KUMKALE

Muhasebe hesap planında 5 numara ile numaralanmıştır.

Özkaynaklar, Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğinde, “İşletme sahip ve ortaklarının bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş sermaye ile, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıl kârları ve geçmiş yıllar zararları ve dönemin net kãr veya zararını kapsar.” şeklinde tanımlanmaktadır.

Sermaye hesabı bu hesap grubu içinde yer almaktadır. Sermaye, işletmeye tahsis edilen veya işletmelerin ana sözleşmelerinde yer alan ve ticaret siciline tescil edilmiş bulunan tutardır. Sermaye’nin ödenmemiş kısmı Ödenmemiş Sermaye hesabında yer almaktadır. Sermaye ödendikçe bu hesap kapatılır.