Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Medeni Usul Hukukunda Davanın İhbarı ve İhbar Edilen Kişinin Değerlendirilmesi

Informing About a Lawsuit in Civil Procedure Law and Evaluation of the Person Informed

Barış KÜÇÜK

Davanın ihbarı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda yer almaktadır. Dava kendisine ihbar edilen kişi taraflar dışında bir üçüncü kişi olmalıdır. İhbar üzerine üçüncü kişi hukuki menfaati olan yanında davada yer alabilir. İhbar edilen kişi davaya katılmak zorunda değildir. Davaya katılmak isterse hukuki menfaati olan tarafın yanında yer alacaktır. Biz de çalışmamızda davanın ihbarının temel noktalarını, ihbar edilen kişi üzerinden anlatmaya çalışacağız.

Dava, Davanın İhbarı, İhbar Eden, Üçüncü Kişiler, Davaya Katılma.

Informing about a lawsuit falls within the Code of Civil Procedures no 6100. The person who is informed about a lawsuit must be a third person other than the parties of the lawsuit. Upon informing the third party may take part in the lawsuit alongside the party having a legal interest. The informed party does not have to participate in the lawsuit. If the informed party wishes to participate in the case then must stand alongside the party with legal interest. In our study, we will explain the main points of the informing about a lawsuit in terms of the person who is notified.

Lawsuit, Informing About a Lawsuit, Informant, Third Parties, Intervention.

Giriş

Açılmış ve görülmekte olan davanın tarafları davacı ve davalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Davada taraf olmayan diğer kişiler ise o haktan etkilenecek olsa dahi taraf olarak adlandırılmaz, onlara üçüncü kişiler denir.

Dava görüldüğü sırada hakkı zarar görebilecek üçüncü kişiler davaya müdahale edebilirler. Davaya müdahale, asli müdahil olarak ya da fer’i müdahil olarak kendini gösterebilir. Bu iki durumda da dava dışı üçüncü kişinin davaya müdahalesi söz konusu olmaktadır. Peki, davada taraf olmayan üçüncü kişi davaya müdahil olarak davet edilebilir mi? İşte bu sorunun cevabını veren hukuki düzenleme, davanın ihbarı kurumudur.

Davanın tarafları, davaya katılmasında hukuki menfaati olduklarını düşündükleri üçüncü kişileri davaya davet edebilirler. Davet edilen üçüncü kişiler o davaya katıldıklarında taraf olarak değil, taraf yardımcısı olarak davada yer alacaklardır.