Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile Getirilen 
Yenilikler

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

I. GİRİŞ

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 07.11.2012 tarihli ve 28460 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğü ile birlikte yaklaşık 30 yıldır kolektif iş hukukunu düzenleyen 05.05.1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile yine 05.05.1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

II. YENİLİKLER

Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarına üye işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan sözleşmeye çerçeve sözleşme denir.

Çerçeve sözleşme, sözleşmenin tarafı olan işçi ve işveren sendikasının üyeleri hakkında uygulanır ve meslekî eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk ve istihdam politikalarına ilişkin düzenlemeleri içerebilir.