Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Telif Yasa Taslağı Işığında
 Telif Birlikleri ile Kullanıcılar 
Arasındaki Uyuşmazlıkların Halli

Cahit SULUK

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) yedinci kez değiştiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı Yasa Taslağı; telif sahipleri ile kullanıcılar arasındaki uyuşmazlıkları büyük ölçüde bertaraf etmesi bekleniyor. Bu kapsamda telif hukuku ndaki toplu hak takibi sistemi tümüyle değişiyor. Yeni sisteme göre, artık meslek birlikleri telif birliği ismini alıyor ve toplu hak takibi yapma yetkisi telif birlikleri nden alınarak tüzel kişiliği haiz ortak lisanslama birliği nin (OLB) tekeline bırakılıyor. İlim-edebiyat, musiki, sinema ve güzel sanatlar sektörü olmak üzere dört sektörde ayrı ayrı OLB kurulacak.

Telif birlikleri nin hazırladığı tarifeleri OLB’ler tek tarife haline getirerek kullanıcıya sunacak. Tarife bedelinde uyuşmazlık halinde sorunun hal merci olarak Telif Hakem Kurulu kuruluyor. Anılan Kurulun vereceği kararlar tarafları bağlayacak. Kurulun vereceği kararlara karşı yargı yolu açık. Ancak mahkemeye başvurmak yürütmeyi durdurmayacağı gibi mahkemece, bu yönde bir karar da verilemeyecek.

Telif Hakları, Meslek Birlikleri, Telif Birlikleri, Ortak Lisanslama Birliği, Toplu Hak Takibi, Telif Hakem Kurulu, Telif Uyuşmazlıkların Halli .

I. GİRİŞ

1952 yılında yürürlüğe giren 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) bugüne kadar altı kez değiştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı (Bakanlık), Yasanın yaklaşık yarısını değiştiren 55 maddelik yeni bir Taslak metin hazırladı1. Taslak metnin, 2013 yılı içinde kanunlaşması beklenmektedir.

Yeni bir değişikliğe ihtiyaç duyulmasını Bakanlık şöyle gerekçelendiriyor2:

i) 2004 yılından itibaren kaydedilen gelişmelerin karşılanması. Bu bağlamda AB üyelik süreci, WIPO internet anlaşmaları ve dijital alandaki gelişmeler.