Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Terörle Mücadele Kanunu 
46 Kez Değiştirildi

Remzi ÖZMEN

Giriş

Değiştirilme “rekoru”nun hangi kanuna ait olduğu iyi bir istatistiki çalışma yapılmadan bilinemez. Ancak bu noktada dikkat çekici bir kanun olan “65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” daha önce bu sayfalarda yazdım.1

Söz konusu yazımın “Giriş” bölümünün ilk paragrafı şöyleydi: “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,2 yayımlandığı tarihi takip eden mali yıl başında yürürlüğe girmek üzere, 10.7.1976 tarihli ve 15642 sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. Kanun, yürürlük ve yürütme maddeleri dahil 10 maddeden oluşuyordu. Bu kısa Kanunda ilki, yürürlüğe girdiği tarihten, yani 1977 yılının Mart ayından yaklaşık 15 yıl sonra 1992 yılının Mart ayında olmak üzere, 14 kanun ve 1 kanun hükmünde kararname ile değişiklik yapıldı. 2 ek madde (biri daha sonra yürürlükten kaldırıldı) ve 4 geçici madde eklendi.

Bizi burada ilgilendiren 1’inci maddede yapılan değişiklikler... Nedeni belli: mevzuat metinlerinin ilk maddeleri, o mevzuat metninin amacını ve kapsamını çizer. Yukarıda da vurgulandığı gibi, 1977 yılının Mart ayından yaklaşık 15 yıl sonra 1992 yılının Mart ayında, 1’inci maddenin birinci fıkrası değiştirildi. Sonuç olarak, anılan maddede 5’i kanunla ve 1’i kanun hükmünde olmak üzere 6 kez değişiklik yapıldı.”