Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Vergide İhbar ve İhbar İkramiyesi

Rüknettin KUMKALE

Vergide ihbar ve ihbar ikramiyesi müessesesi, 31.12.1931 tarihli ve 1990 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiye Hakkında Kanun”la getirilmiştir.

Yasanın etkinliğini arttırmaya yönelik olarak uluslararası normlar da dikkate alınarak gerek 1982 Anayasası’nda gerekse yasalarda değişiklikler yapılmıştır. Ancak 1931’den beri yürürlükte olan yasanın etkin olarak işlevliğini sürdürmediği görülmektedir. Bunun nedenlerini, yasada yer alan nispet ve tutarların güncellenmemesi, kişilerin muhbir olarak adlandırılmak istememeleri ve idare tarafından ihbar müessesesinin topluma yeterince tanıtılmaması olarak sıralanabilir. Vergide otokontrolü sağlamak, vergi kayıp ve kaçağını azaltmak için 1905 sayılı yasa ve beraberinde yapılan yasal değişikliklerin kamuya tanıtılması gereklidir.1

İhbar bir hak olduğu kadar aynı zamanda bir yükümlülüktür.2