Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İcra İnkâr Tazminatı ile
 Kötü Niyet Tazminatı
 Ne Zaman Talep Edilmelidir?

Mehmet Akif TUTUMLU

I. Hukuki Sorun

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu m. 67/2’de itirazın iptali davası düzenlenmiş olup, bu davanın kabulü veya reddi hâlinde borçlu yahut alacaklı aleyhine tazminata hükmedilmesinin koşulları düzenlenmiştir. Buna göre;

- Borçlunun itirazının haksız olduğuna karar verilirse, hükmolunun tutarın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, borçlunun icra inkâr tazminatı ile yükümlü tutulmasına karar verilir. Bunun sebebi, borçlunun haksız olarak alacağın tahsilini geciktirmesidir.1

- Borçlunun itirazı haklı görülürse bu kez alacaklının kötü niyet tazminatı ile sorumlu tutulmasına karar verilir. Bunun için iki koşulun gerçekleşmesi gerekir: