Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Soru ve Yanıtlarıyla
 Hatır Taşımasında Sorumluluk

Liability in Accommodation Transfer With Questions and Answers

Erhan GÜNAY

Yaralamalı ya da ölümlü trafik kazalarında hatır taşıması veya hatır için araç verme suretiyle oluşan olgularda açılacak tazminat davalarında 2918 s. KTK m.87/1; 6098 s. TBK m.51 uyarınca “hatır indirimi” yapılması gerekmektedir. Makalede bu indirimin koşulları, niteliği, indirim oranı vs. yönüyle çeşitli yönleri soru/yanıt biçiminde incelenmiştir.

Hatır Taşıması, Hatır Taşıması Koşulları, İndirim Oranı, İndirimden Hangi Araç Malikinin Yararlanacağı, Hatır Taşımasına Örnek Olaylar, Sorumluluk Miktarı Hesaplaması.

An accommodation discount should be made pursuant to the article 51 of the Turkish Code of Obligations no 6098; article 87/1 of Highway Traffic Act no 2918 in the actions for damages which will be filed in the events occurred due to accommodation transfer or lending a vehicle as a favor in the traffic accidents involving injury or death. In this paper conditions, qualification, discount rate etc. of the discount are reviewed as questions and answers from various aspects.

Accommodation Transfer, Conditions, Discount Rate, Which Vehicle Owner Would Benefit from the Discount, Sample Incidents in Accommodation Transfer, Calculation of Liability Amount.

Konuya İlişkin Yasal Hükümler:

- 2918 sayılı KTK m.87/1: “Yaralanan veya ölen kişi, hatır için karşılıksız taşınmakta ise veya motorlu araç, yaralanan veya ölen kişiye hatır için karşılıksız verilmiş bulunuyorsa, işletenin veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüsün sahibinin sorumluluğu ve motorlu aracın maliki ile işletenin arasındaki ilişkide araca gelen zararlardan dolayı sorumluluk genel hükümlere tabidir”.

- 6098 sayılı TBK m.51: “Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler.